+48459568943

Narodowy ranking
Lider Kraju

Wyszukiwanie firmy


Ekspertyza

'Lider Kraju' 2023

Narodowy ranking

PKD "0116Z "

Grupa: AAA

Firma Dochód ze sprzedaży Czysty zysk Aktywa
1 EKODOBRA 1 1 3
2 HEMP PLANT 3 1 1
3 CANNABISLAND 2 1 2
4 GRASS-HOPPER.FUN 4 1 5
5 GREEN TRIANGLE 5 1 4

Ranking

Narodowy ranking 'Lider Kraju' jest niezależnym kompleksowym programem oceny przedsiębiorstw w Polsce na podstawie wskaźników finansowo-ekonomicznych.

Ranking jest budowany na podstawie danych ekonomicznych obowiązkowej sprawozdawczości finansowej, aby wyniki były transparentne i wyeliminować wszelkie możliwe czynniki zewnętrzne.

    KRYTERIA
  • Dochód ze sprzedaży
  • Zysk netto
  • Aktywa

Opcje wykorzystania oznaczeń

Adres: Grzybowska 60, 00-844 Warszawa
E-mail: office@liderkraju.pl
Telefon: +48459568943